WYSIŁEK PSYCHICZNY

Przykładem tego, że nie zawsze wysiłek psychiczny jest miarą wielkości obciążenia, są różne szczególnie trudne funkcje, różne odpowiedzialne i niebezpieczne rodzaje działalności, jakie podejmuje człowiek. Ratow­nik biorący udział w niebezpiecznej akcji odkopywa­nia zasypanych górników nie odczuwa uciążliwości sy­tuacji, bo za wszelką cenę chce ratować kolegów. Kosmonauta znajdujący się w obiektywnie stressowej sy tuacji (zagrożenie, niezaspokojenie potrzeb) wykazuje i    optymalną. sprawność w przestrzeni kosmicznej, gdyż   ocenia swoje zadanie jako misję (naukową, polityczną).