Wpływ leku na konsolidację

Można lek podawać również po upływie dni od sesji treningowej, aby sprawdzić jak wpływa on na utrzymanie pamięci, a także bezpośrednio przed testem sprawdzającym, aby sprawdzić wpływ leku na odszukanie czy zachowanie pamięci. We wszystkich tych przypadkach interpretację wyników mogą zaburzyć różne czynniki nieswoiste, a ponadto w przypadku, gdy lek podawany jest bezpośrednio po sesji treningowej, nagradzające lub awersywne jego działanie może również odgrywać rolę w uczeniu. Gdy lek podawany jest bezpośrednio przed sesją treningową lub sprawdzającą, czynnikiem komplikującym interpretację jest możliwość wystąpienia uczenia zależnego od wywołanego lekiem stanu psychicznego, w którym następowało uczenie. To bardzo ciekawe zjawisko (statedependent learning) polega na tym, że jeżeli uczymy się czegoś będąc pod wpływem leku, przypominamy to sobie łatwo, będąc znów pod wpływem tego leku, a z trudnością bez leku. Tak np. fakty czy osoby poznane po spożyciu alkoholu przypominamy sobie łatwo po wódce, ale na trzeźwo z trudem poznajemy przygodnie spotkanych kompanów od kieliszka. Odwrotnie, fakty wyuczone bez picia pamiętamy lepiej bez wódki. Niektóre leki cechuje bardzo duża zdolność do wywołania tego zjawiska: zwierzę pamięta dobrze wyuczone zadanie tylko wówczas, kiedy przed sesją sprawdzającą zostanie potraktowane takim samym lekiem jak przed sesją treningową.