Poszukiwania leków wspomagających pamięć

Leki prokognitywne, wzmacniające funkcje poznawcze, mogą działać na różne sposoby. Mogą one np. nasilać poziom czuwania i zwiększać uwagę. Im bardziej jesteśmy czujni, im mniej senni, tym lepiej nabywamy wiadomości. Innym mechanizmem poprawienia uczenia jest zwiększenie motywacji. Wiadomo, że głodne zwierzę szybciej uczy się znajdowania pokarmu niż zwierzę najedzone. Istnieją leki, które zwiększają naszą motywację, powodują, że bardziej cieszymy się nagrodą. Są też, oczywiście, leki działające przeciwnie po ich zastosowaniu nic nas nie bawi i nie cieszy. Tracąc motywację, tracimy chęć do nauki. Sprawa nie jest jednak całkiem prosta chociaż w zasadzie uczymy się tym chętniej, im bardziej zależy nam na wynikach nauki, jednak zależność ta nie jest zawsze prostoliniowa: nadmierna motywacja może obniżyć sprawność działania i uczenia się i często np. nie otrzymujemy najlepszych stopni na egzaminach, na których najbardziej nam zależy. Jeszcze inne działanie leków mogące poprawiać pamięć, uczenie i wykonywanie funkcji intelektualnych, zwłaszcza pod napięciem, to działanie zmniejszające stres, lęk i napięcie działanie relaksujące psychicznie. Nie wszystkie leki prze ciwlękowe pomagają w pamięci, niektóre jak wspominaliśmy mają silne działanie osłabiające pamięć, ale istnieją leki hamujące nadmierny lęk bez osłabiania funkcji intelektualnych. Istnieją w końcu leki bezpośrednio wpływające na procesy związane z tworzeniem, przechowywaniem i wyszukiwaniem śladów pamięciowych: engramów. I te leki mogą działać na różne sposoby: ułatwiając przebieg sygnałów nerwowych w obwodach związanych z pamięcią, zmieniając plastyczność połączeń między neuronami synaps, w tych obwodach, powodując lepsze odżywienie tkanki mózgowej, zmniejszając zapotrzebowanie na tlen tkanki nerwowej znajdującej się w obszarze chwilowo gorzej ukrwio nym lub blokując działanie omawianych wcześniej ekscyto toksyn wydzielanych w tych warunkach i w ten sposób osłabiając niekorzystny wpływ lokalnych niedotlenień utrudniających pracę komórek nerwowych itp.
W tej książce chcemy mówić o wszystkich tych lekach, które niezależnie od mechanizmu działania poprawiają wykonywanie zadań związanych z uczeniem się.