SYTUACJA STRESOWA

Ze względu na to, że zagrożenie jest definiowane w psychologii jako sytuacja stressowa, powstają wątpli­wości, czy zagrożenie jest źródłem obciążenia, czy też jest obciążeniem. W świetle naszej definicji obciąże­nia, przez które rozumiemy nie skutki, jakie ono wy­wołuje, ale stosunek różnych czynników zewnętrznych do psychiki człowieka, te same wątpliwości mogą bu­dzić inne wyróżnione źródła (np. stanowisko pracy, in­formacje). Hałas, który może powodować ból głowy, napięcie nerwowe, złość lub błędy w pracy — jest w naszym ujęciu obciążeniem, a źródło tego obciąże­nia to stanowisko robocze, akustyczne mieszkanie, po­stęp motoryzacji.