Pramiracetam

Jest to związek o budowie i działaniu podobnym do piracetamu, ale w badaniach na pacjentach z chorobą Alzheimera okazał się 15 razy silniejszy od leku macierzystego. Stosowano go w dawkach 75 do 1500 mg dziennie. Późniejsze badania nie przyniosły jednak tak pomyślnych wyników.

Kwas piroglutaminowy (PCA)

Kwas piroglutaminowy (pirolidonokarboksylowy) można traktować jako fragment molekuły piracetamu i innych leków nootropowych. Jest to naturalny aminokwas występujący w znacznych ilościach w mózgu, płynie mózgowordzeniowym i krwi ludzkiej. Występuje on również w dużych
ilościach w niektórych warzywach, owocach, nabiale i mięsie, a pobrany z pożywieniem łatwo przechodzi do mózgu, gdzie może wywierać działanie pobudzające na funkcje psychiczne. U szczurów i u ludzi obserwowano ułatwiające pamięć działanie kwasu piroglutaminowego. Notowano dobre wyniki w leczeniu za jego pomocą alkoholizmu oraz otępień spowodowanych wylewami krwi do mózgu. Pochodną kwasu piroglutaminowego jest jego ester z aminokwasem argininą. Argininopiroglutaminian jest stosowany szeroko we Włoszech. Argininą sama nie ma własności poprawiających funkcje psychiczne, ale bywa stosowana jako środek pozwalający na zmniejszenie otyłości i wzmocnienie mięśni, ponieważ uwalnia hormon wzrostu. Prawdopodobnie w kombinacji z piroglutaminianem arginina może działać silniej, ponieważ w tej postaci łatwiej przechodzi do mózgu, gdzie ułatwia uwalnianie hormonu wzrostu z przysadki mózgowej.
Dawkowanie i przeciwwskazania: piroglutaminian argini ny podawano w dawkach 5001000 mg dziennie. Dawki czystego piroglutaminianu powinny być niższe. Nie donoszono o żadnych szkodliwych skutkach ani piroglutaminianu, ani argininy. Piroglutaminian argininy jest sprzedawany pod nazwą Adjuvant, Piraglutargine, Arginine pidolate. Kwas piroglutaminowy jest też znany pod nazwami kwas glutimi nowy, pyroGlu i pyroglutamate.