WYKORZYSTYWANIE ŹRÓDEŁ ENERGII

Obok wykorzystania nowych źródeł energii (radioaktywnej, termojądrowej, termoelektrycznej) ludzkość myśli już o  wprzęgnięciu słońca w służbę człowieka. Pod tym hasłem odbyła się w 1973 roku międzynarodowa kon­ferencja zorganizowana przez UNESCO, na której przedstawiono nie tylko projekty wykorzystania ener­gii słonecznej, ale istniejące już i działające urządze­nia, jak baterie słoneczne zastosowane w pojazdach kosmicznych, urządzenia przetwarzające tę energię dla nawadniania pustyń pracujące już w Senegalu i Gór­nej % Wolcie, francuski piec słoneczny, w którym uzy­skuje się ponad trzy tysiące stopni. Znane są modele elektrowni słonecznych, istnieje projekt umieszczenia na orbicie Ziemi takiej elektrowni, zdolnej do oświet­lenia dużego miasta, pracuje się nad modelem samo­chodu napędzanego za pomocą baterii słonecznych.