Oxiracetam

Jest to również pochodna piracetamu, o której donoszą, że wywiera silniejsze niż substancja prototypowa efekty na pamięć. Wyniki na ludziach wyglądają bardzo zachęcająco, ale jeszcze ciekawiej wyglądał wynik jednego badania na myszach. Każdy nowo wprowadzany lek, zanim jeszcze trafia do wstępnych badań na ludziach, jest sprawdzany u ciężarnych samic myszy i innych gatunków zwierząt, aby stwierdzić, czy nie powoduje on uszkodzeń i wad wrodzonych płodów
noworodków. Po tragedii wywołanej przez podawanie ta lidomidu, skądinąd dobrego środka uspokajającego, który spowodował tysiące poważnych uszkodzeń rozwojowych (zwłaszcza narodziny dzieci bez rąk lub nóg) rygorystycznie przestrzega się przeprowadzania testów na teratogenezę (czyli tworzenie potworków).