Niezależnie jak je nazwiemy

Leki wspomagające pamięć wydają się również wzmacniać i inne funkcje intelektualne i mogą tak działać u osób normalnych. U wielu z nich, postawionych w sytuacjach, w których naturalne ich możliwości wydają się być wyczerpane, leki takie mogą pomóc w wykonaniu zadania. Również w sytuacji, w której trema czy napięcie psychiczne utrudnia normalną funkcję intelektu, pewne typy leków uspokajających (ale tylko niektóre!) mogą mieć działanie wspomagające pamięć i intelekt. Tak więc osoby, które z racji sytuacji zawodowych lub życiowych muszą wspiąć się na szczyty sprawności umysłowej, to jedna z grup potencjalnych odbiorców leków prokognitywnych. Tu należą np. studenci, zwłaszcza w okresie sesji egzaminacyjnych, przedsiębiorcy prowadzący trudne negocjacje handlowe, politycy, zwłaszcza przygotowujący się do konferencji prasowych czy uczestniczący w kampanii wyborczej, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, a także oskarżeni w czasie procesu sądowego. Jak widać, sytuacje, w których leki zwiększające pamięć i zdolności intelektualne są pomocne, mogą się przydarzyć wielu czytelnikom tej strony.