Wazopresyna

Wazopresyna czyli hormon antydiuretyczny jest neurohormonem: substancją wydzielaną przez komórki nerwowe w przednim płacie przysadki mózgowej. Z punktu widzenia chemicznego jest niewielkim peptydem, składającym się z ośmiu aminokwasów. Hormon ten pełni szczególnie ważną rolę regulacyjną w gospodarce wodnej ustroju, hamując wydzielanie moczu, a w związku z tym wpływając na ciśnienie krwi. Okazało się jednak, że wazopresyna oddziałuje także na procesy myślowe, a działanie to nie jest zależne od jej wpływu na nerki, gdyż można zsyntetyzować analogi wazo presyny pozbawione wpływu na wydzielanie moczu, ale zachowujące działanie na psychikę. W praktyce stosuje się hormon uzyskany z przysadki wołowej, analogiczny z wazopre syną ludzką: argininowazopresynę (AVP), albo hormon otrzymywany z przysadki świń, różniący się tym, że zamiast aminokwasu argininy posiada lizynę: lizynowazopresynę (LVP). Stosuje się też syntetyczny analog, Ldesamino8D argininowazopresynę (DDAVP). Mają one podobne działania na psychikę. W doświadczeniach na zwierzętach w wielu laboratoriach wykazano, że wazopresyna ułatwia uczenie i zapamiętywanie, a ostatecznym dowodem na jej działanie jest to, że jest już sprzedawana w formie inhalatorków i używana przez studentów, zwłaszcza tuż przed egzaminem „dla rozjaśnienia w głowie”. Uważa się także, że bardzo ułatwia przyswajanie i zapamiętywanie nowego materiału. Powoduje ona wyraźny efekt w ciągu kilku sekund.