Włoskie badania nad lekami

Badania były prowadzone bardzo rygorystycznie, tzw. metodą podwójnej ślepej próby, tzn. ani pacjenci, ani lekarze nie wiedzieli, czy pacjenci otrzymują nimodypinę, czy też substanqę identycznie tabletkowaną, ale nieaktywną. Dzięki temu unika się możliwości, że pod wpływem sugestii bądź pacjent, bądź lekarz, nieświadomie „naciąga” wyniki. Badania objęły 178 pacjentów z zaburzeniami myślenia i świadomości i zdecydowanie […]

Leki przeciwdepresyjne nie mają jednolitego mechanizmu działania

Wydaje się, że wszystkie w jakiś sposób nasilają neurotransmisję w układach katecholaminowych, przynajmniej w pewnych regionach mózgu. Ponieważ depresje często występują u osób starszych (lęki, pobudzenia i depresje są zresztą częstymi składowymi demencji) stosowano u nich te leki i zauważono, że niektóre z nich poprawiają także stan ogólny i pamięć pacjentów. Szczególnie interesujące efekty poprawy […]